ACARIX FILTER DO STOSOWANIA W CELU OCHRONY PRZED DZIAŁANIEM WZIEWNYCH ALERGENÓW KAŁOWYCH ROZTOCZY KURZU DOMOWEGO W TRAKCIE ODKURZANIA POMIESZCZEŃ.

Informacja dla użytkownika

ACARIX FILTER denaturant alergenów kurzu domowego do stosowania w trakcie odkurzania .

Przed zastosowaniem zapoznać się z treścią ulotki. W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań prosimy dzwonić pod numer 519-160-113

 1. CZYM JEST ACARIX FILIER I JAKI JEST CEL ZASTOSOWANIA PREPARATU
 2. DLACZEGO PROFILAKTYKA OGRANICZANIA KONTAKTU Z ALERGENAMI WZIEWNYMI JEST WAŻNA
 3. ISTOTNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW ACARIX FILTER
 4. JAK DZIAŁA PREPARAT ACARIX FILIER — ALLERGEN DENATURING AGENTS
 5. STOSOWANIE PREPARAT ACARIX FILTER
 6. OSTRZEŻENIA
 7. WYDAJNOŚĆ
 8. PRZECHOWYWANIE
 9. SKŁAD
 10. DOSTĘPNE PRODUKTY Z SERII ACARIX
ACARIX FILTER

1 CZYM JEST ACARIX FILTER I JAKI JEST CEL ZASTOSOWANIA PREPARATU

ACARIX FILTER, preparat należy do grupy środków czyszczących stosowanych w trakcie odkurzania w celu eliminowania ekspozycji organizmu na działanie alergenów wziewnych. Preparat stanowi roztwór zawierający aktywną substancję, która neutralizuje (denaturuje) główne alergeny roztoczy kurzu domowego oraz odzwierzęce. Acarix Filter obniża ich stężenie w powietrzu w trakcie odkurzania poprzez zapobieganie wydmuchiwania aktywnie biologicznych cząstek uczulających z powrotem do pomieszczeń. Acarix Filter wspomaga leczenie alergii wziewnej oraz wyprysku atopowego u osób uczulonych. Szczególnie wskazany w przypadku: przewlekłego nieżytu nosa, przewlekłego, alergicznego nieżytu spojówek, astmy oskrzelowej, zespołu atopowego zapalenia skóry.


2 DLACZEGO PROFILAKTYKA OGRANICZANIA KONTAKTU Z ALERGENAMI WZIEWNYMI JEST WAZNA.

Na świecie notujemy wysoką i stale rosnąca częstotliwość zachorowań na choroby alergiczne potwierdzoną w badaniach klinicznych. Udowodniono badaniami klinicznymi związek pomiędzy ekspozycją organizmu na wysokie stężenie alergenów kurzu domowego a rozwojem chorób alergicznych, takich jak: astma, alergiczny nieżyt nosa (ANN) i atopowe zapalenie skóry (AZS).Ponadto osoby uczulone doświadczają znacznego dyskomfort u objawiający się w jakości życia. Istnieje konieczność zatrzymania tzw,marszu alergicznego’po wystąpieniu pierwszych objawów alergicznych.


3 ISTOTNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW ACARIX FILTER

Rodzaje alergenów występujące w domach to: alergeny roztoczy kurzu domowego, owadów, alergeny hodowanych zwierząt domowych, zarodniki grzybów i pleśnie, pyłki roślin i wiele innych Największe znaczenie mają alergeny główne roztoczy : Der p 1 — najczęściej uczulający alergen roztocza Dermatophagoides pteronyssinus i Der f 1 — alergen główny gatunku D. farinae. Żródłem substancji uczulających są drobiny kału roztoczy jak również ich odnóża oraz martwe osobniki obecne w powietrzu.

Alergeny zwierząt domowych obecne w kurzu domowym stanowią przyczynę alergii u około 15-30% populacji osób uczulonych. Powszechnym jest główny alergen kota Fel d 1 (białko uteroglobulina), który ma silne właściwości uczulające a także alergeny psa Can f 1. Stanowią one składniki śliny, moczu i naskórka tych zwierząt.
Stała ekspozycja na wymienione wyżej alergeny może prowadzić do atopi.

Atopia to genetycznie uwarunkowana reakcja, polegająca na nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej na małe dawki antygenów, w wyniku której dochodzi do nadmiernego wytwarzania przeciwciał IgE skierowanych głównie przeciwko tym alergenom. Osoby zatopią reagują w sposób chorobowy na styczność z pospolitymi substancjami otaczającego środowiska, nieszkodliwymi dla osób zdrowej populacji. Wśród chorych na AZS obserwuje się zwiększenie reakcji chorobowych w przypadku zetknięcia niektórych syntetyków lub polimerów pochodzenia naturalnego (guma, lateks, kleje itd.) ze skórą. Cecha ta może ujawnić się pod postacią tzw. chorób atopowych:astmy oskrzelowej,atopowego zapalenia skóry (AZS),sezonowego lub przewlekłego kataru siennego,pokrzywki,alergicznego zapalenia spojówek


4 JAK DZIAŁA PREPARAT ACARIX FILTER — ALLERGEN DENATURING AGENTS

Preparat zmniejsza objawy alergii roztoczowej poprzez denaturację ( utratę aktywności biologicznej) alergenów kałowych roztoczy kurzu domowego, a także alergenów odzwierzęcych (sierść i naskórek psa i kota). Produkt przeznaczony do zabezpieczania włókninowych toreb gromadzących kurz w odkurzaczach jak również do filtrów w tym filtrów HEPA. Działanie prodktu polega na neutralizacji komponentów białkowych roztoczy oraz odzwierzęcych tak, że aktywne cząstki uczulające nie są wydmuchiwane z powrotem do pomieszczeń w trakcie odkurzania. Do stosowania bezpośrednio na torbę lub filtr. Produkt działa do trzech miesięcy po jednokrotnym zastosowaniu. Hipoalergiczny nie zawięrający chemii, bezzapachowy, nie toksyczny dla ludzi, roślin i zwierząt


5 STOSOWANIE PREPARAT ACARIX Filter

Produkt gotowy do użycia. Spryskać filtr i torbę włókninową gromadzącą kurz z obydwu stron delikatną mgiełką. Nie przemaczać powierzchi opryskiwanych, filtr lub worek powiny być lekko wilgotne. Pozostawić do wyschnięcia po czym umieścic z powrotem w odkurzaczu.Czynność powtarzać tylko przy wymianie torby lub filtra. Nie ma konieczności aplikowania przed każdorazowym odkurzaniem pomieszczeń Produkt bardzo wydajny 200m1 wystarcza na ponad rok używania. Produkt nie toksyczny dla ludzi, zwierząt i roślin


 • Worek odkurzacza

 • Klimatyzacja

 • Filtr powietrza

 • Filtr Hepa

6 OSTRZEŻENIA

Przed zastosowaniem preparatu Acarix Filter przeczytać etykietę na produkcie. Unikać aplikacji bezpośrednio na skórę, 200 ml preparatu Acarix Filter wystarcza na 12 do 18 miesięcy unikać kontaktu z oczami. W przypadku przedostania się preparatu do oczu należy przemyć je obficie czystą letnią stosowania w zależności od częstotliwości wymiany worków wodą. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia na skórze przemyć lub filtrów miejscowo wodą.

Produkt może wywoływać podrażnienie oczu oraz skórywarning

W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza
Chronić przed dziećmi.

7 WYDAJNOŚC

200 ml preparatu Acarix Filter wystarcza na 12 do 18 miesięcy stosowania w zależności od częstotliwości wymiany worków lub filtrów


8 PRZECHOWYWANIE

W celu kolejnej aplikacji przechowywać w suchym nie nasłonecznionym miejscu. W miejscu niedostępnym dla dzieci

9 SKŁAD

SNonionic surfactants CAS NoTrade Secret 1 – < 5 Potassium hydroxide 45% CAS No 1310-58-3 1 – < 5
Alcohol solvent CAS NoTrade Secret <1
Alkanolamine CAS No 144538-83-0 <1
Tall oil fatty acid CAS No 61790-12-3 <1
Niejonowy surfaktant Wodorotlenek potasu Rozpuszczalnik alkoholowy Alkanolamina
Olej talowy, kwasy tłuszczowe


10 DOSTĘPNE PRODUKTY Z SERII ACARIX

Acarix Wash

Acarix Wash

Preparat do prania w niskich temperaturach poniżej (60 C ) w celu neutralizacji komponentów białkowych roztoczy kurzu domowego i odzwierzęcych..

Acarix Spray

Acarix Spray

ACARIX SPRAY do stosowania w celu zmniejszenia reakcji alergicznej na działanie alergenów kałowych roztoczy kurz i odzwierzęcych w miejscach najbardziej narażonych na ich występowanie (materace, poduszki, dywany, pluszowe, zabawki)

Acarix Spot

Acarix Spot

Preparat przeznaczony do odplamiania
i czyszczenia u osób wrażliwych na środki chemiczne oraz cierpiących z powodu alergii lub astmy.


PRODUCENT:

MasterBlend Inc. Denver Co 80216 USA

Wyłączny dystrybutor w Polsce

Clean-bi, Równa 4 lok 1, 25-016 Kielce, www.acarix.pl , www.clean-bi.pl

Powrót