Badania

Producentem substancji aktywnej w Acarix jest firma Gemtek Product . Drugiego maja 2002 roku firma zleciła badania próbek substancji aktywnej w IBT Reference Laboratory Lenaxa w stanie Kanzas w USA. Badania przeprowadził doktor P. Brook Williams dyrektor laboratorium IBT, specjalista w zakresie alergologii i immunologii klinicznej. Badania zostały przeprowadzone na dwóch aktywnych składnikach, nazwy próbek badanych produktów to dustroy AA i dustroy Ex w zestawieniu z próbkami dwóch innych preparatów o podobnych właściwościach denaturujących.

 

W podsumowaniu zostaje wskazane, że próbki substancji Dustroy AA i Ex w zależności od stężenia i tego czy były badane w testach monoklonalnych czy poliklonalnych ich właściwości denaturujące wynosiły 95% w próbce kurzu. Zmniejszenie właściwości alergizujących czyli możliwości wiązania przeciwciał Ige z alergenem sięgnęło proporcji 100 do 1000. Badania produktu zostały przeprowadzone również przez mikrobiologa Richarda Thoroogoda obecnie przewodniczącego New Zeland Asthma Society, specjalizującego się w diagnostyce i immunologii alergicznej od blisko 20 lat. Twórcę, w 1994 roku, programu zapobiegania, badania i kontroli alergii na roztocza kurzu w środowisku domowym. Badania przeprowadzono na Uniwersytecie Auckland w Nowej Zelandii. W podsumowaniu profesor stwierdza „badania laboratoryjne w jasny sposób ukazują potencjał anti-alergen spray do denaturacji podstawowego białka uczulającego Der P1 i redukcję stężenia alergenu w proporcji 100-1000.” Cytat za : „A Trial of Dust Mite Anti- Allergen-February 1999 roku”.

 

 

 

 

Wszystkie produkty mają certyfikat Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska

produkty badane:

Acarix AA
AllerCare
AllerSearch

 

próbki badane:

Derp1 – alergen główny roztocza
Derf1 – alergen główny roztocza

TEST POLIKLONALNY

 

Procentowa zdolność do denaturacji próbki alergenów

Derp1 i Derf1 w teście poliklonalnym

TEST monoklanalny

 

Procentowa zdolność do denaturacji próbki alergenów

Derp1 i Derf1 w teście monoklonalnym

Acarix – produkt partnerski PTCA

Powrót